Restrukturiranje poduzeća uz savjet stručnjaka - izvrstan alat osiguranja dugoročnog uspješnog poslovanja poduzeća

Kako pravovremenom i stručnom provedbom restrukturiranja poduzeću osigurati ostvarenje kvalitetnih rezultata čak i u razdobljima „lošijih poslovnih godina“?

Za vrijeme posljednje gospodarske krize, čije posljedice hrvatsko gospodarstvo i danas itekako osjeća, mnogi poduzetnici u svijetu pa i u Hrvatskoj susreli su se s činjenicom da njihovi pozitivni pokazatelji poslovanja, koji su dugi niz godina bili rastući ili stabilni, počinju opadati. Navedeno opadanje jest posljedica utjecaja promjena na tržištu koje su se počele događati znatno ranije, dok su spomenuta negativna kretanja proizašla iz izostale pravovremene reakcije na njih, što je u konačnici rezultiralo negativnim utjecajem tih promjena u okruženju te se materijaliziralo kroz financijske pokazatelje. 

Faktori (varijable) koje utječu na financijske pokazatelje mogu biti interni i/ili eksterni. Utjecaj internih varijabli poput organizacijske strukture, proizvodnih procesa te poslovne strategije poduzeća, jednako utječe na financijske pokazatelje kao i utjecaj vanjskih varijabli, koje su uzrokovane promjenom tržišta, porezne politike ali i promjenama preferencija potrošača.

Kako bi usklađivalo svoje poslovanje s  promjenama na tržištu i tako se proaktivno postavljalo prema negativnim utjecajima na svoje poslovanje, poduzeće bi moralo aktivno i preventivno identificirati  i provoditi  potrebne mjere financijskog ili operativnog restrukturiranja.

Restrukturiranje poduzeća podrazumijeva aktivnosti koje uključuju (kumulativno ili pojedinačno) pravne, organizacijske, upravljačke, tehnološke, financijske i ostale promjene unutar poduzeća s ciljem promjene trenutnog financijskog, operativnog i strateškog stanja

Navedene aktivnosti odnose se na promjenu osnovnih poslovnih funkcija unutar poduzeća, s ciljem smanjenja utjecaja ograničenja s kojima se poduzeće suočava te unapređenja financijskog poslovanja, osiguranja daljnjeg razvoja i dugoročnog opstanka poduzeća na tržištu. 

Nažalost, brojni poduzetnici ne prepoznaju dovoljno rano potrebu za restrukturiranjem koja je nužna kako bi osigurali da poduzeće nastavi uspješno poslovati i u slučaju nastanka oscilacija na tržištu, jer, kao što je praksa pokazala, poduzeće koje trenutno ostvaruje pozitivan rezultat poslovanja često ne može bez adekvatnih promjena nastaviti uspješno poslovati u budućnosti.

Jedan od razloga zašto dolazi to takvih situacija jest i činjenica da je mnogim poduzetnicima, u periodima kada poduzeće dobro posluje i ostvaruje pozitivne rezultate, neprirodno razmišljati o poslovnim promjenama i restrukturiranju. Termin za ovaj slučaj postoji i naziva se privid blagostanja. 

Posljedično, osobito u Hrvatskoj, restrukturiranja se najčešće provode „prisilno“, tj. kroz predstečaj ili stečaj, a ne zbog pravovremenog i preventivnog nastojanja poduzetnika da financijskim, operativnim ili strateškim promjenama uskladi poduzeće sa stalnim promjenama koje se događaju na tržištu. Najčešći razlozi zbog kojih dolazi do restrukturiranja su problemi sa solventnošću i likvidnošću, zbog kojih su poduzetnici primorani ući u jedan od prisilnih procesa restrukturiranja. 

Obzirom da su poduzetnici i vlasnici poduzeća često preblizu „problemu“ da bi ga pravilno sagledali i identificirali, danas financijsko tržište nudi specijalizirane stručnjake koji temeljem analize određenih indikatora uvelike mogu pomoći u identificiranju potrebe za restrukturiranjem i njegovoj provedbi.

Iz navedenog možemo zaključiti da pravo vrijeme za razmišljanje o restrukturiranju poduzeća nije u trenutku kada su negativni efekti poslovanja jasno vidljivi i neizbježni, već je potrebno anticipirati potencijalne probleme, djelovati preventivno i pravovremenom analizom te praćenjem unutarnjih i vanjskih elemenata poslovanja osigurati adekvatnu reakciju u vidu restrukturiranja jednog ili više segmenata poslovanja poduzeća na financijskoj, operativnoj ili strateškoj razini, uz uključivanje kvalificiranih stručnjaka, kako bi cijeli proces bio proveden profesionalno i u konačnici iz njega proizašli pozitivni efekti koji će omogućiti dugoročno stabilno poslovanje.


Želite primati još više ovakvog ili sličnog sadržaja u budućnosti? Prijavite se  ovdje.

Pretplatite se na naš newsletter