Proširene elektroničke usluge Porezne uprave

Od dana 26.6.2017 dostupne su nove proširene elektroničke usluge Porezne uprave „ePorezna - Jedinstveni portal Porezne uprave“ na slijedećem linku https://e-porezna.porezna-uprava.hr . 

Više o temi kako postati korisnik pogledajte na https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Pages/KakoPostatiKorisnik.aspx

Pretplatite se na naš newsletter