Kamatna stopa između povezanih osoba za 2018.

Temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit ministar financija je donio odluku o objavi kamatne stope za zajmove između povezanih osoba za 2018. godinu u visini od 4,55%.

Prethodno navedena kamatna stopa predstavlja:

  • najnižu kamatnu stopu koju hrvatski porezni obveznik obračunava kada daje zajmove povezanim osobama nerezidentima 
  • najvišu kamatnu stopu (koja se smatra porezno priznatom s aspekta poreza na dobit) kada hrvatski porezni obveznik prima zajam od povezanih osoba nerezidenata 

Pretplatite se na naš newsletter